YER KÜRƏSİNDƏN 16 İŞIQ İLİ UZAQLIĞINDA BİZİM PLANETİMİZƏ BƏNZƏYƏN İKİ YENİ EKZOPLANET KƏŞF EDİLİB

İspan alimlər öz yeni tədqiqatlarında Yer kürəsindən cəmi 16 işıq ili uzaqlığında GJ 1002 adlı ulduz ətrafında dövr edən iki yeni ekzoplanetin kəşf olunduğunu açıqlayıblar. Kosmik nöqteyi nəzərdən bu, Yer kürəsinə çox yaxın məsafədir. Məlumatda qeyd edilib ki, kəşf edilmiş yeni ekzoplanetlər Yer kürəsinə çox bənzəyirlər və onlar həyat üçün münbit şəraitə sahib ola bilərlər. Aşkar edilmiş iki yeni ekzoplanetdən biri GJ 1002b, digəri isə GJ 1002c adını əldə edib. Onlar GJ 1002 adlı qırmızı cırtdan (parlaqlığı Günəşin parlaqlığından daha aşağı səviyyədə olan ulduz növü) ətrafında dövr edirlər. Alimlərin sözlərinə əsasən sözügedən ulduzun parlaqlıq səviyyəsi və temperaturu çox aşağıdır.

 Buna görə də onun yaşayış zonası (planetin səthində suyun maye şəklində mövcud olmasına şərait yaradan kosmik zonaGünəşin yaşayış zonasından daha kiçikdir. Bu cür ulduzların yaşayş zonalarında yerləşən planetlərdəki temperatur göstəricisi adətən nə çox yüksək nə də çox aşağı olur. “Hal hazırda biz bilirik ki, bu iki planet ölçü və kütlə baxımından Yer kürəsinə bənzəyir. Lakin onların səthlərində suyun və üstəlik hansısa həyat növünün mövcud olub-olmadığını söyləmək üçün hələ çox tezdir. Bunları müəyyənləşdirmək üçün biz daha ətraflı araşdırmalar aparmalıyıq” – deyə alimlər qeyd ediblər. GJ 1002b və GJ 1002c adlı planetləri aşkar etmək üçün alimlər kosmosda bu planetlərin yerləşdikləri regionun 100-dən çox fotosunu müşahidə ediblər və ulduz işığının analizini aparıblar.

    Nəticədə əldə edilmiş məlumatlar kosmosun bu regionunda Yer kürəsinə bənzəyən iki ədəd ekzoplanetin mövcud olduğunu göstəriblər. Alimlərin sözlərinə əsasən GJ 1002 ulduzuna bu iki ekzoplanetdən ən yaxın məsafədə yerləşəni GJ 1002b-dir. O, ulduz ətrafında tam dövrü 10 günə reallaşdırır. GJ 1002c adlı ekzoplanet isə öz ulduzundan bir qədər aralıda yerləşir və onun ətrafında tam dövrü 20 günə reallaşdırır. Hal hazırda alimlər öz sas diqqətlərini bu ekzoplanetlərin atmosferlərini araşdırmağa yönəldiblər. Onlar əsasən bu planetlərin səthlərində suyun və atmosferlərində oksigenin olub-olmadığını təyin etmək istəyirlər. /technote