STATUSLU MÜƏLLİMLƏRİN MƏCBURİ TREYNİNQİ BAŞLAYLR

Müəllimlər evinin məlumatına əsasən, baş, aparıcı və mentor statuslu müəllimlər üçün məcburi təlimlərə start verildi.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, təlimlərin statusuna uyğun olaraq müəllimlərlə əlaqə saxlanılacaq.
saatlar fərqlidir:
Baş statuslu müəllimlər 20 saat, aparıcı müəllim 12 saat, Mentor müəllimlərin isə- 6 təlim saatı olacaq. Fənn treyninqini keçən müəllim vacibdirki asağıdakı məqsədyönlü təlimləri öyrətsin;
“Subyektiv təlim keçməyə hazırdır
Müəllim modulla dərs deməlidir
Hədəf auditoriyası üçün müvafiq səviyyədə təyin olunmuş fənn üzrə və eyni modulu mərkəzin himayəsi altında almamış olmalıdır.
Bütün fənlər və səviyyələr üçün nüfuzedici istiqamətli təlim modulunu seçmək imkanı var müəllimə.
xarici dillərin (İngilis, almanca)
Müəllimlər İngilis dilləri keçə bilər
Şura və Höte İnstitutu tərəfindən təklif olunan mövzu təlim modulları.
Səhv qeydiyyatdan keçdiyi halda, mərkəz ehtiyatlar özü düzəlişlər edəcək.

Təlimlərin əksəriyyəti onlayndır, Komandalar-
O, platformada keçiriləcək və bəzi modullar üçün müəllimlərin üzbəüz tədrisi seçmək imkanı var./etaloni