Quranın əlyazmaları, onun təhrifdən qorunmasının dəlilidir

Quranın əlyazmaları, onun təhrifdən qorunmasının dəlilidir

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Üçüncü xəlifənin dövründə Qurani-Kərimin bir nüsxəsinin toplanması və ondan bu yana Osmanın və ya İmamın mushəfi adlanan bu nəcib mushəf dəfələrlə çoxaldılmış və nəşr edilmişdir.

Dünyanın ən qədim Quran əlyazması 2015-ci ildə Birmingem Universitetində aşkar edilib. Bu əlyazmanı universitetə ​​daha çox Alfons Minqana (1878-1937) kimi tanınan, Keldani ilahiyyatçısı, alimi və şərqşünası Hormoz Minqana gətirib.

Bu versiya Qurani-Kərimin Kəhf və Taha surələrindən Hicazi qrafikası ilə yazılmış iki səhifədən ibarətdir. Əlyazma elminin mütəxəssisləri radiokarbon tarixçəsindən istifadə edərək bu nüsxənin təxminən 1370 yaşı olduğunu təxmin ediblər. Tədqiqatçılar əlyazmanın eramızın 568-645-ci illəri arasında yazıldığı qənaətinə gəliblər.

Həzrət Peyğəmbərin (s) risaləti miladi 610-632-ci illər arasında baş vermişdir. Bu o deməkdir ki, əlyazma Həzrət Peyğəmbərin (s) zamanında, yaxud Peyğəmbərin besətindən ən çoxu 70 il sonra yaşamış şəxs tərəfindən yazılmışdır. Bu da, bu nüsxəni dünyanın ən qədim Quranın nüsxələrindən birinə çevirmişdir.

Birmingem Universitetinin Dinlər üzrə ustadı professor Devid Tomas, Wall Street Journal-na verdiyi müsahibədə belə deyib: “Quranın əlyazmaları, xüsusən də Birmingem Universitetinin əlyazmaları dünya miqyasında öz növünün ən qədim əlyazmalarıdır. Bunlar təkzibedilməz dəlillərdir ki, indiki Quranın əsli olduğunu və indiyə qədər onda heç bir təhrifin baş vermədiyini göstərir.”/iqna