Quranın ingilis dilində sadə və səlis təfsiri nəşr edilib

Quranın ingilis dilində sadə və səlis təfsiri nəşr edilib

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Bu günlərdə Hövzə və Universitet müəllimi Behruz Furutənin Qurani-Kərimin ingilis dilinə aydın və yığcam tərcüməsi və təfsiri Seyyid Hüseyn Mərəşinin redaktorluğu ilə nəşr olunub. Bu təfsir və onun xüsusiyyətləri ilə daha çox tanış olmaq üçün “İQNA”-nın müxbiri bu əsərin müəllifi və tərcüməçisi Behruz Furutən ilə müsahibə aparıb ki, onu aşağıda oxuya bilərsiniz:

“İQNA”: Əvvəlcə bu əsərin xüsusiyyətlərini bir az izah edin.

Qurani-Kərimin tərcümə və təfsiri kitabında Quranın ingilis dilində səlis və dəqiq tərcüməsi var. Bundan əlavə, hər ayənin təfsiri də verilib. Həmçinin hər ayənin məfhumlarını və təlimlərini izah etmək üçün qısa və faydalı izahatlar verilib. Bu əsər Quranın mənalarını və ingilis dilində sadə təfsirini başa düşmək istəyənlər üçün uyğundur. Həmçinin hər ayənin şərhlərində ən etibarlı təfsirlərdən istifadə edilmişdir.

“İQNA”: Bu hansı auditoriya üçün uyğundur?

Dünyada ilahi dini biliklərə təşnə olan insanlarla uyğun qarşılıqlı əlaqə mexanizminin yaradılması ciddi planlaşdırma tələb edir. Çünki dini bilik müxtəlif alətlər və yeni dil nümunələri ilə birlikdə olmalıdır. Həmçinin günün imkanlarını nəzərə alaraq geniş şəkildə düşünmək lazımdır. Allah Quranda buyurur: “Onlar (adları çəkilən peyğəmbərlər) Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Sən də onların haqq yolunu tutub get. De: Mən bunun (islam dininin təbliği) müqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm. Bu (Quran) aləmlər (bütün bəşəriyyət) üçün yalnız bir moizədir (öyüd-nəsihətdir) (Ənam, 90). Buna görə də, Allahın bu ayəsinə arxalanaraq deyirik ki, bu əsərdə biz bu məsələni reallaşdırmağa çalışdıq.

Bu tərcümə ilahi və islami biliklərə təşnə olanlar üçün elə bir kontekst yaradır ki, onlar dini və onun təlimlərini birbaşa tanıya bilsinlər.

“İQNA”: Son illərdə Quranın başqa dillərə tərcüməsi bəzi şəxslərin və qurumların səyləri ilə həyata keçirilir. Quranın ingilis dilinə çoxsaylı tərcümələrinə baxmayaraq, niyə bu əsəri çap etməyə ehtiyac hiss etdiniz?

Qurani-Kərimin ingilis dilində çoxlu tərcümələri var. Ancaq birincisi, onlar rəvanlıq və dəqiqlik kimi iki elementdən məhrumdurlar. Ümumiyyətlə, bunlar ümumi xalqın anlayacağı həddə deyil. İkincisi, tərcüməçilər əvvəldən beynəlxalq tələblərə diqqət yetirməklə Quranın gənc auditoriya üçün başa düşülməsini sadələşdirməyi qarşılarına məqsəd qoymayıblar. Digər tərəfdən, tək tərcümə ingilis auditoriyası üçün tam həll yolu ola bilməz. Habelə onların beynində suallar yaradır ki, biz ayələrin təfsir və izahında ayələrin mənalarını ifadə etməklə yanaşı, mümkün şübhələrə də cavab vermişik.

Qurani-Kərim həmişə həqiqətlə maraqlananların diqqətini cəlb etmək qabiliyyətinə malik olmuşdur. Lakin dünya xalqlarının dildən xəbərsizliyi və Quran biliklərinin yüksək səviyyədə olması Quranla qeyri-müsəlmanlar arasında sıx əlaqə yaratmışdır. Biz bu problemi dərk etməklə və beynəlxalq tələblərlə tanış olmaqla Quran təlimlərinin çatdırılma yollarına uyğun geniş elmi fəaliyyətə başladıq. Sonra müxtəlif mərkəzlərin təcrübələrini müşahidə edərək ingilisdilli ustad və yazıçılardan kömək aldıq.