Quran okeanların altındakı saf su ehtiyatlarına işarə edir

Avstraliyalı tədqiqatçılar sübut ediblər ki, saf su okeanların minlərlə metr dərinliyinə nüfuz edə və orada 20.000 ildən çox qala bilər; Bu qəribə hadisə Qurani-Kərimdə gözəl şəkildə təsvir edilmişdir.

Elm adamları bu yaxınlarda okeanların altında çox miqdarda saf ehtiyat suların olduğunu aşkar ediblər ki, onlar daim coşaraq axırlar.

Alimlər bu su ehtiyatlarının həcmini təxminən yarım milyon kub kilometr hesab edirlər. Həmçinin bu miqdar insanların ötən əsrdə sulu təbəqələrdən toplayıb çıxardığı suyun miqdarından çoxdur!

Buz dövrünə hazırlıqla əlaqədar olaraq, bu saf sular 20.000 il ərzində nüfuz edərək okeanların alt qatına yayılır.

Avstraliyanın Flinders Universitetinin tədqiqatçıları hesab edirlər ki, saf su ehtiyatları 500.000 kub kilometrdən çoxdur və bu, yüz illərlə insanın ehtiyaclarını ödəyə bilər!

“Amerikanın təbiəti” jurnalından çəkilmiş görüntüdə yerin təbəqələrinin okean qatında necə sürüşdüyü, okean qatlarında yaranan çatlardan böyük miqdarda suyun keçib yayıldığı göstərilir.

İndi bir sual qalır: Saf sular okeanların minlərlə metr dərinliyinə necə nüfuz edib orada 20 min ildən çox qala bilər?! Bu qəribə hadisə Qurani-Kərimdə Uca Allahın kəlamında gözəl işarə ilə ifadə edilir və buyurulur:

“Biz (buludla) yüklənmiş (bitkilərə, ağaclara həyat verən, onları tozlandıran) külək göndərdik, göydən yağmur endirib sizə su verdik. Yoxsa onu yığıb saxlayan (bir yerə toplayan) siz deyilsiniz!” (Hicr, 22).

Bu ayə Allahın göydən endirdiyi suyun insanların təqlid edə bilməyəcəyi çox mürəkkəb bir şəkildə yığılmış pak və ləzzətli su olduğunu vurğulayır.

Həqiqətən, İslam Peyğəmbərinə (s) bu elmi həqiqəti, yəni okeanların qatları altında çoxlu su ehtiyatlarını kim xəbər verdi?! Həqiqətən, o şəxs Uca Allahdır ki, “Nəhl” surəsinin 89-cu ayəsində belə buyurur: “Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid (hər ümmətin öz peyğəmbərini) göndərəcəyik (tutacağıq). (Ya Rəsulum!) Səni də bunlara (öz ümmətinə) şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi (dini hökmləri, halal-haramı, günahı və savabı) izah etmək üçün, müsəlmanlara (və ya Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən bütün insanlara) da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!”./iqna