Qadınlara hörmət və məhəbbətlə davranmaq İslam Peyğəmbərinin (s) yoludur

 Peyğəmbərin (s) hicabla bağlı qadınlara qarşı sərt rəftarına dair heç bir məlumat yoxdur. Bu üsul bu gün də həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ki, bu, qanunun lazım olmadığı anlamına gəlmir. İkinci dərəcəli hökmə və hicabın ictimai mahiyyəti əsasən, qanun lazımdır. Baxmayaraq ki, qanunun icrasında əsaslı dəyişikliyimiz olmalıdır.

Peyğəmbər (s) insanların qadına baxışını dəyişməyə çox çalışdı. Bu sahədə bir çox araşdırmalar göstərir ki, o, qadınlara qarşı mehriban davranmaq, onlara hörmət etmək üçün hər cür səy göstərmişdir.

Həzrət Peyğəmbər (s) imkan daxilində xəta edən qadınlara özlərini islah etmək şansı vermiş, vəziyyətlərini dəyişmələri üçün bütün imkanlardan istifadə etmişdir. Əks halda onlara arxa çevirmək, onlara məhəl qoymamaq kimi mənfi münasibət göstərilirdi. Məsələn, Peyğəmbər (s) müğənni və zinakar olan Sara Muğniyə ilə qarşılaşdıqda onu gözəl nəsihət və rəftarla hidayət etməyə çalışırdı.

Peyğəmbər (s) insanlara, o cümlədən qadınlara ehtiram və məhəbbətlə yanaşırdı. Onların Peyğəmbərə (s) hədiyyə olaraq gözəl bir ipək parça gətirdikləri və o Həzrətin onu Ümmü Xalid adlı bir qıza hədiyyə verdiyi rəvayət edilmişdir. Çünki müsəlmanlar Həbəşistana hicrət etdikləri zaman bu qız, orada İslamı qəbul etdi və Peyğəmbər (s) ona belə hörmət etdi.

Ümmü Sələmənin Zeynəb adlı bir qızı var idi. Peyğəmbər (s) ona “Zənabi”, yəni kiçik Zeynəb deyirdi. O Həzrətin Əbil-As ibn Rəbinin qızı ilə münasibəti də çox diqqətəlayiq idi. Peyğəmbər (s) nəinki Həzrət Zəhraya (s) mehribanlıqla, hörmətlə yanaşırdı, digər qız və qadınlarla da eyni cür rəftar edirdi.

O, hicab məsələsinə qətiyyən biganə qalmayıb. Amma ondan hər hansı sərt və zorakı davranışın baş verməsi barədə əldə məlumatımız yoxdur. Həzrət Peyğəmbərin (s) hicabla bağlı həyatına dair hesabatlar toplusunu topladım və onları mənfi və müsbət olmaqla iki hissəyə ayırdım; Məsələn, mənfi tərəfdə bir qadın minikdən düşdü. O qadının bədəninin üzvlərinin görünməsi mümkün olduğu üçün o Həzrət arxasını çevirdi və ya Təlhənin qızının başında yaylıq olmadığı zaman arxasını çevirdi. Bu cür rəftar hicabsızlığın ən yüksək tənbeh edilməsidir. Heç bir yerdə onlara qarşı sərt və zorakı rəftar olmayıb. Mən hesab edirəm ki, qadınlarla münasibətdə davranışlarımızda, planlarımızda əsaslı dəyişiklik olmalıdır.

Ayişənin qardaşının qızı Peyğəmbərin (s) evinə girdi və gördülər ki, başı açıqdır, əynində nazik paltar var. Həzrət onun yetkinlik yaşında olub-olmadığını soruşdu və cavabı müsbət oldu. Həzrət o qıza işarə etdi ki, bədənini örtməlisən və yalnız üzün və əllərin açıq qala bilər. Həzrət bununla kifayətləndi. Bəzi hallarda Allah mənim ümmətimdən örtünən qadınlara rəhmət eləsin deyə dua edib.

Hicab namazdan, orucdan və s-dən fərqli olaraq, ictimai bir məsələdir. Kimsə namaz qılmırsa, oruc tutmursa, heç kimin onunla işi yoxdur. Camaat içində orucunu yemirsə, başqalarına heç bir təsiri yoxdur. Amma hicab belə deyil. Peyğəmbər (s) hicab barədə narahat idi və hicab peyğəmbərin dövründə mühüm bir məsələ idi.

Hicab barədə insanlar maarifləndirilməlidir. Biz bunu sadəcə fərdi kateqoriya hesab edib sosial olmadığını söyləməməliyik.

* Nahid Təyyibinin sözlərindən bir parça

İqna.ir