Qabığı özündən daha faydalı meyvə

Kivinin qabığında olan lif miqdarı meyvənin özündəkindən daha çoxdur.
 Kivinin qabığı da yeyilə bilər. Qabıq meyvənin özündən daha faydalıdır.