Necə dözümlü olmaq olar?

Necə dözümlü olmaq olar?

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Allah Bəqərə surəsinin 155 və 156-cı ayələrdə buyurur: “Səbir edənlərə müjdə ver. O kəslərə ki, onlara hər hansı bir müsibət gəldikdə həqiqətən biz Allahınıq və həqiqətən Ona tərəf qayıdacağıq deyərlər”.

Quranın bu ayəsi “istirca” ayəsi kimi tanınır. Bizə öyrədir ki, nemətlərin azalmasına görə heç vaxt kədərlənməməliyik. Çünki təkcə bu nemətlər deyil, biz özümüz də Allaha məxsusuq. O, bir gün bağışlayar, o biri gün isə uyğun görüb bizdən geri alır və hər ikisi bizim xeyrimizədir.

Hamımızın ölümdən sonra Allaha tərəf qayıdacağımız dünyanın əbədi olmadığını bizə xatırladır. Nemətlərin azalması və ya onların bolluğu keçicidir. bütün bunlar məqsədə çatmaq üçün bir vasitədir. Bu iki əsas prinsipə diqqət yetirmək əzm və səbir ruhunun yaranmasına böyük təsir göstərir.

Əllamə Təbatəbai “Əl-Mizan Təfsir”-də yazır: ” İnsan Allahın həqiqətinə və Onun hər şeyin sahibi və ixtiyar sahibi olmasına iman gətirdiyi zaman heç vaxt bəlalardan üzülməz. Çünki özünü bir şeyin sahibi  bilmir ki, qazandığı zaman sevinsin və ya itirdiyi zaman kədərlənsin.

Möhsin Qiraəti “Nur Təfsir-də yazır: “Səbir edən insan özünü itirmək və başqalarına sığınmaq əvəzinə yalnız Allaha sığınır. Çünki onların fikrincə, bütün dünya bizim inkişafımız üçün sinif və sınaq meydançasıdır. Dünya qalmaq yeri deyil və onun sıxıntıları Allahın mərhəmətsizliyinə işarə deyil. Çətinlik, daha sürətli hərəkət etməyimiz üçün ayağımızın altını qızdırır. Ona görə də acıda belə, şirin olur. Çünki o, istedadların çiçəklənməsinə və ilahi mükafatların əldə edilməsinə səbəb olur.

Həmçinin, müsibətlərdə Allahı xatırlamaq və “Biz Allah üçünük” ifadəsinin bir neçə təsiri var. İnsanlara təsəlli və təlqinə səbəb olur. Haqq inancı izhar etməkdir. İnanclı bir şəxsin digərləri üçün örnək olmasıdır. Əlbəttə ki, bu, insanların problemləri həll etmək səylərinə zidd deyil, əksinə, hər şeydən çox insanın baxışına təkid edir.

İnsanlar problemlər qarşısında səbirsiz, dözümlü və ya səbirlə yanaşı şükür edən ola bilərlər. Bu davranışlar hər kəsin çətinliyin fəlsəfəsindən xəbərdar olmasına işarədir. Uşaq acı ədviyyat yediyi zaman səbirsizləşdiyi kimi, yeniyetmə onlara dözür, lakin böyüklər acı ədviyyatlar alıb yemək üçün pul ödəyir.