Monqolustan ərazisinin 77%-i səhralaşıb

Monqolustan ərazisinin 77%-i səhralaşıb

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Monqolustanda ümumi ərazinin 76,9%-i səhralaşma və deqradasiyadan az və ya çox təsirlənir. Aparılan son tədqiqatlardan bu nəticəyə gəlinib.

Səhralaşma ilə mübarizə və onun intensivliyini azaltmaq məqsədilə 1994-cü ildə ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyasını qəbul etdilər. Konvensiyaya 195 ölkə qoşulub. Monqolustan 1996-cı ildə Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyasını ratifikasiya edən ilk 50 ölkədən biri olub.

Mənbə: TASS