İlklərə imza atan müsəlman alimləri

İlklərə imza atan müsəlman alimləri

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

1.İlk əcza kitabını yazan -İbn Baytar
2.İlk qitə səyahətnaməsini yazan – İbn Battuta
3.Fosforu ilk tapan – Bəşir
4.İlk kimya laboratoriyasını quran – Cabir ibn Həyyan
5.Göyqurşağını ilk dəfə elmi izahını verən – Qutbəttin Şirazi
6.Səsin fiziki açıqlamasını ilk dəfə izah edən – Fərabi
7.Optikanın təməllərini qoyan – İbn Heysəm
8.Günəşin üzərindəki ləkələri ilk dəfə tapan – Fərqani
9.Dünyanın döndüyünü kəşf edən – Əl Biruni
10.Onluq kəsrləri ilk dəfə işlədən -Qiyasəddin Cəmşid
11.Triqonometriya kitabını yazan – Nəsrəddin Tusi
12.Triqonometriyanı ilk dəfə tapan – Battani
13.”0″rəqəmini kəşf edən – Xarəzmi
14.”Kiçik qan dövranı”nı tapan – İbnnünnəfis
15.Retina təbəqəsini tapan – İbn Rüşd
16.Vərəm mikrobunu tapan – Kambur Vesim
17.Vəbanın yayılan olduğunu aşkar edən – İbn Xətib
18.İlk kağız fabriki quran – İbn Fazil
19.Çiçək xəstəliyini kəşf edən – Razi
20.Mikrobu ilk tanıtdıran – Ağşəmsəddin
21.İlk göz əməliyyatı edən – Əmmar
22.İlk xərçəng əməliyyatı edən – Əli ibn Abbas