İlahi imtahanda necə uğur qazanmaq olar?

 Allah ədalətlidir, sınaqlar bəzən daxili istedadlarımızın sınağı və çiçəklənməsi ilə əlaqədar olur. Bəs biz nə etməliyik ki, bəlalar və hadisələr qarşısında uğurlu və qalib olaq?

Quranda buyurulur: “Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya Rəsulum! Belə imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver!” (Bəqərə, 155). Allahın imtahanlarına qalib gəlməyin yolu nədir?

Demişik ki, Allah ədalətlidir, sınaqlar bəzən daxili istedadlarımızın sınağı və çiçəklənməsi ilə əlaqədar olur. Bəs biz nə etməliyik ki, bəlalar və hadisələr qarşısında uğurlu və qalib olaq? Quranın bizə təqdim etdiyi yollar 6 maddədən ibarətdir ki, onlardan 2-ni aşağıda oxuyacaqsınız:

1. İlahi dünyagörüşünə malik olmaq

Qurani-kərim çətinliklər qarşısında səbir edən imanlı insanları tərifləyərək buyurur: İlahi dünyagörüşünə malik olduqları üçün hadisələrlə qarşılaşdıqda belə deyirlər: Biz Allahdanıq, özümüzdən müstəqilliyimiz yoxdur, Ondan heç bir tələb etmədik, varlığımız və nemətlərimiz hər şey Ona məxsusdur. Həmçinin biz əmanət saxlayanıq. Dünya keçid yeridir, bizim həmişəlik qalacağımız yer deyil: Niyə getdik? Biz ölümlə Onun hüzuruna gedirik və heç vaxt məhv olmayacağıq, “İnna lillah və inna iləyhi Raciun” (Bəqərə, 156) Həyat və ölüm fərq etmir, yerimiz dəyişir, amma özümüz yox olmuruq.

Bu baxış və dünyagörüşü insanı hadisələrlə düzgün davranmağa hazırlayır.

2.İlahi qnunları tanımaq

Quran buyurur: Siz keçmişdəkilərdən fərqli deyilsiniz ki, heç bir sınaq, əzab və məşəqqət çəkmədən cənnətə çatasınız. Siz də digər xalqlar və şəxsiyyətlər kimi ən ağır hadisələrə məruz qalmalı və imtahan olunmalısınız. “(Ey möminlər!) Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş behiştə daxil olacağınızımı güman edirsiniz? Onları (şiddətli) fəlakət və sıxıntı elə bürümüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə: “Allahın köməyi nə vaxt gələcək?”- demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi (sizə) yaxındır!” (Bəqərə, 214).

Bu ayədə buyurulur: Tarix boyu imanlı və haqq axtaran insanlar ən ağır müsibətlərlə üzləşiblər, indi növbə sizindir. Buna görə də, çətinliklər yeni deyil və bu problemlərlə üzləşən tək siz deyilsiniz; Bu, həyata keçməli olan ilahi bir qanundur. Quranda dönə-dönə buyurulur: “Kitabda xatırlayın…” (Məryəm, 41 və 51). Çətinliklərin sənin üçün olduğunu düşün. Sonra Peyğəmbərə buyurur: “Ulul-əzm peyğəmbərlər kimi səbirli olun” (Əhqaf, 35).

Bəli əgər insan bilsə ki, çətinliklər həm qanun, həm də hamı üçün ümumidir, daha hazırlıqlı olar. Biz bütün insanların oruc tutduğu Ramazan ayında çox asanlıqla oruc tuturuq, çünki ümumi camaat həmin ayda oruc tutur. Amma Ramazandan digər aylarda oruc tutmaq çətindir.

Oruc tutmağı əmr edən Qurani-Kərim buyurur: ”  Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib buyurulduğu kimi, sizə də vacib buyuruldu ki, (bunun vasitəsilə pis əməllərdən) çəkinəsiniz!” (Bəqərə, 183).

  • Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış “İslamın əqidə prinsipləri; (Ədalət)” kitabından götürülmüşdür.