HƏZRƏT MUSA (Ə) DÜŞMƏNİN EVİNDƏ BÖYÜDÜ

İmranın oğlu Musa (ə) Lavi ibn Yəqubun (ə) nəslindən sayılır. Tövratda atasının adı “İmram”dır. Ərəb ləhcəsində İmran kimi işlənilib. Müsəlmanlar da ona İmran deyirdilər.

Musa (ə) İbrahimin vəfatından təxminən 250 il sonra dünyaya gəldi. Musa (ə) Fironun İsrail oğullarının yeni doğulan oğlan uşaqlarını öldürməyi və qızlarını əsir götürməyi əmr etdiyi dövrdə dünyaya gəldi. Bəzi təfsirçilər və tarixçilər hesab edirlər ki, Firon Bəni-İsrailin qüdrət tapmasından və düşmənlərlə ittifaq qurmasından qorxaraq onların oğlan uşaqlarının öldürülməsini əmr etmişdir. Firon bir yuxu görmüşdü ki, Bəni-İsraildən bir oğlan uşağı doğulacaq ki, onun hakimiyyətini məhv edəcək.

Quran ayələrinə görə, Həzrət Musa (ə) dünyaya gəldikdən sonra Allah onun anasına (Yukabedə) ilham etdi ki, uşağını əmizdirib sandığa qoyub çaya buraxsın. Musanın anası da belə etdi və qızını sandığın ardınca göndərdi. Allah Musanın anasına xatircəmlik verdi ki, Musanı geri qaytaracaq və onu peyğəmbərlərindən biri edəcək.

Firon ailəsindən bir nəfər (Fironun arvadı və ya qızı) Musanı sudan götürdü. Fironun arvadı bu uşaqa bağlanır və onu övladlığa götürür. Amma bu uşaq Musanın bacısının təklifi ilə anasını gətirənə qədər heç bir qadının südünü qəbul etmədi. Beləliklə Musa anasının yanına qayıtdı.

Musa Firon və arvadı ilə böyüdü və gənc bir oğlan oldu. Firon da Musaya bağlanmışdı. Lakin Firondan fərqli olaraq Musa tövhidə meylli idi. Bəzi zalım insanların sadə xalqa hakim kəsilməsini və onlarla pis rəftar etməsini qəbul edə bilməzdi.

Bu səbəbdən bir misirlinin (Qıpti) Bəni-İsrail əhlindən birini döydüyünü görüb məzlumu müdafiə etmək üçün içəri girdi və misirliyə yumruq vurdu; Həmin adam da həmin zərbə ilə öldü. Ertəsi gün Musaya xəbər verdilər ki, bu hərəkətinə görə onu öldürəcəklər. Buna görə də Musa Misirdən qaçdı.

Musa Misirdən qaçdıqdan sonra Mədyənə getdi. Orada təsadüfən mal-qara otaran iki qızı gördü. Musa onlara kömək etdi və sonra onları evlərinə apardı. Bu iki qız Şüeyb (ə) peyğəmbərin qızları idi. Musanın davranışını və hərəkətini görən Şüeyb qızlarının təklifi ilə Musadan onların yanında qalmasını, işləməsini və hətta qızlarından biri ilə evlənməsini istədi. Musa da qəbul etdi. Rəvayətə görə, Musa Şüeybin yanında 10 ilə yaxın işləmiş və Şüeybdən (ə)hikmət və elm öyrənmişdir./iqna