FİRON, SUDA BOĞULAN YALANÇI TANRIDIR

Firon sözü qədim Misir hökmdarlarının ləqəbidir. Firon Misirin baş idarəçisi, ordu başçısı və ümumi hökmdarı idi. Quranda firon sözü 74 dəfə xatırlanır ki, bunların hamısı Musanın (ə) dövründəki firondan bəhs edir.

Quranda Misirdə Musanın (ə) zamanının hökmdarı Firon kimi qeyd olunur. Bir çox İslam tarixçiləri “2-ci Ramzesin” (eradan əvvəl 1224-1290) Musanın (ə) dövrünün fironu olduğuna inanırlar. Bəziləri də Mefintahı (eradan əvvəl 1214-1224) Musanın (ə) dövrünün fironu hesab edirlər.

Quran Fironu özünü Misir xalqının Rəbbi hesab edən zalım padşah kimi təqdim edir. O, Yusifin (ə) peyğəmbərliyi dövründə Misirdə məskunlaşan Bəni-İsrail qövmünü işlətməyə başladı. Bəni-İsraildən Fironu məhv edəcək bir oğul doğulacağının xəbərini aldıqda, Bəni-İsrailin oğlan uşaqlarını öldürməyi əmr etdi. Firon arvadı Asiyə ilə birlikdə istəmədən Musanı övladlığa götürdü və gənc olana qədər onu yanlarında saxladı.

Firon allahpərəst bir insan deyildi və ona qarşı olan insanları müxtəlif yollarla həbs etmiş və ya onlara işgəncə vermişdi; O, rəqiblərini yerə mismarlayır və ölümə buraxırdı.

Musa (ə) peyğəmbərlik məqamına çatdıqda, ona fironu Allaha ibadət etməyə dəvət etmək tapşırıldı. Musanın sözlərini eşidən və hətta onun möcüzələrini görən Firon Musanı yalançı və sehrbaz adlandırdı və ondan Misirin görkəmli sehrbazları ilə yarışmasını istədi.

Musa (ə) ilə sehrbazlar arasında rəqabət misirlilərin bayramı günü keçirilirdi; Musanın (ə) möcüzələrini gördükdən sonra sehrbazlar Musanın etdiyinin sehr olmadığını qəbul etdilər. Lakin Firon bunu qəbul etmədi və Misir sehrbazlarına işgəncə verməyi əmr etdi.

Firon və əsgərləri onu təqib edərkən Musa möminlərlə gecə Misirdən çıxdı. Onlar dənizə çatdıqda Musa dənizə əsası ilə vurdu və su onun və qövmünün keçməsi üçün ikiyə bölündü. Lakin Firon oradan keçərkən su bir-birinə dəydi və onlar boğuldular.

Quranda fironun suda boğularkən Allaha iman gətirdiyi, lakin o anda imanının qəbul edilmədiyi, ancaq cəsədinin qalması xəbərinin gələcək nəsillərə ibrət olduğu bildirilmişdir./iqna