BƏZİ İNSANLAEIN DİNƏ ƏHƏMİYYƏT VERMƏMƏSİNİN DÖRD SƏBƏBİ

Dinə əhəmiyyət verməməyin və ondan çəkinməyin səbəblərini aşağıdakı hallarda tapmaq olar:
1-Dini məlumatsızlıq
Bir şey haqqında nə qədər çox bilsək, onun dəyərini və əhəmiyyətini bildikcə, ona bir o qədər çox diqqət yetiririk. Bəzi insanların dinə və onun məsələlərinə laqeyd münasibətinin mənbəyi din haqqında lazımi məlumatının olmamasıdır. İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər insanlar sözümüzün gözəlliyini bilsələr, bizə tabe olarlar”.
Məsələn, bəzi insanlar soruşurlar: Allah bizim ibadətimizə nə ehtiyac duyur? Bu qrup bilmir ki, Allahın nəinki namazımıza, hətta özümüzə də ehtiyacı yoxdur. Bütün varlığın da bizə ehtiyacı yoxdur. Yerin bizə nə ehtiyacı var?! Arıların və digər heyvanların bizə nə ehtiyacı var? Oksigen və günəşin bizə nə ehtiyacı var? Evimizi günəşə baxaraq tikmək deyirlərsə, bu o demək deyil ki, günəşin bizə və otağımıza ehtiyacı var. Günəşə, onun işığına, istiliyinə ehtiyacı olan insandır.
Əgər insan yaxşı işlərin nəticələrini bilsə və pis işlərin cəzasından agah olsa, mütləq yaxşı işlər görəcək və pis işlərdən çəkinəcək.
İnsanları dinə cəlb etmək üçün cəmiyyətdə din və onun təlimləri haqqında bilikləri yaymaq, İslam alimləri ilə yeni nəsil arasında əlaqəni artırmaq lazımdır. Hər bir tələbə və hər bir müsəlman gənc dini bilikləri bilmək, dini hər zaman düzgün təhlil və anlayışa sahib olmaq üçün bir İslam alimi ilə təmasda olmalıdır.
2- Dinə xurafatların əlavə edilməsi
Bəzi insanlar cahil dostlar və ağıllı düşmənlər tərəfindən dinə əlavə edilən xurafatlara görə dindən uzaqlaşırlar.
Əgər susamış adama bir stəkan su versələr, amma içində milçək olsa, suyu yerə tökər, içməz. O qədər dinə susamış insanlar var ki, mövhumatlara görə din prinsipindən əl çəkirlər. Din adı altında bəzən halal olan şeyləri haram edir, bəzən də keçmişin adət-ənənələrinə əməl edirik. Ona görə də bəzi müsəlmanların insanların dindən qaçmasına səbəb olan əməllərindən qafil olunmamalıdır.
3- Dinin səhv başa düşülməsi və çatdırılması
Bəzən din və onun təlimləri yanlış anlaşılır. Bu yanlış din adı ilə təbliğ olunur. Belə bir baxış sahibi hesab edir ki, dindar olan hər kəs bu cür düşünməli və hərəkət etməlidir. Aydındır ki, dinin və onun təlimlərinin düzgün və yanlış anlaşılması və bu yanlış anlayışların din adı altında təbliği başqalarının dinə üz tutmasına mane olur.
4-Bəzi dindarların əməlləri
Bəzən bəzi dindarların davranışları digərlərinin də dindən uzaqlaşmasına səbəb olur. Çirkli adam kimi ki, ac insanı təmiz yeməklə təmin etməkdən məsuldur. Yemək verən adamın çirkli olması ac insanda xoşagəlməz hisslər yaratması və yeməyin təmizliyinə şübhə ilə yanaşması təbiidir.
• Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış “Əqidə prinsipləri (Tövhid)” kitabından götürülmüşdür./iqna