ALLAH İNSANLARI NİYƏ FƏRQLİ YARATDI?

Allahın ədalətinin müzakirəsində çoxlu suallar ortaya çıxır; Onlardan biri budur ki, əgər Allah ədalətlidirsə, məxluqların, xüsusən də insanların yaradılışındakı bütün fərqliliklərin səbəbi nədir?

Allah heç bir məxluqa borclu deyil

Allah ədalətlidir, yəni heç bir məxluqun haqqını tapdalamır və varlığın hikmətli sisteminə görə hər bir məxluqa lütf edir. Zülm haqqın tapdalanmasıdır. Haqqın olduğu yerdə ədalət və zülm məna tapır.

İndi biz soruşuruq ki, kiminsə Allahdan bir tələbi varmı? Məxluqlar əvvəldən bir haqqa sahibdirlər ki, tapdalanmış olsun və ona zülm edilmiş olsun? Nə vaxtsa əlimizdən alınan və ya tapdalanan özümüzə məxsus bir şey olubmu? Əlbəttə ki, dünyada fərqliliklər var. Biri cansız, biri bitki, biri heyvan, biri də insandır. Lakin əvvəldən heç bir məxluq olmayıb ki, varlığı ondan alınmış olsun.

Böyük xalça parça-parça olarsa, belə demək olar: Bu xalça əvvəllər böyük idi, indi cırılaraq böyüklüyünü itirib. Amma əvvəldən kiçik xalça toxusaq, xalçanın mən niyə balacayam deyə etiraz etməyə haqqı yoxdur. Çünki bundan əvvəl heç bir şey deyildi, əvvəldənböyük deyildi ki, kimsə onu götürüb ona zülm etmiş olsun.

Odur ki, Allah ondan tələbi olmayan bir şəxsə bir şey verirsə, digərinə isə eyni şeydən ikisini verirsə, heç vaxt haqsızlıq olmaz. Bundan əlavə, Allah daha çox nemət verdiyinə daha çox məsuliyyət vermişdir.

Ayrı-seçkilikdə zülm olar, fərqlilikdə deyil

Allah bütün məxluqatı hikmətli fərqlərlə yaratmış və hər bir məxluqun kamilliyə çatması üçün münasib bir yol təyin etmişdir. Ondan sonra təyin etdiyi tapşırıq və əmrdə və ya mükafat və cəzada, bir irqlə başqa irq və ya bir millətlə başqa millət və ya fərd ilə başqa bir fərd arasında heç bir ayrı-seçkilik qoymamışdır.

Bir əlin barmaqları bir-birindən fərqlidir, lakin bu, ədalətsizlik deyil. Çünki onların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyəti var. Sümük hüceyrələri göz hüceyrələrindən fərqlidir, lakin bu, ədalətsizlik deyil, eyni ədalətdir. Binanın aşağı mərtəbələrindəki sütun və tirlərin diametri və qalınlığı yuxarı mərtəbələrdən çox olduğu üçün burada da fərq var, amma zülm deyil.

Ayrı-seçkilik və fərqlilik arasında fərq var; Ayrı-seçkilik bərabər şəraitdə insanlarla məxluqlar arasında fərq yaratmaq deməkdir ki, bu, zülmdür. Lakin fərq müxtəlif şərailə bağlıdır. Məsələn bir sinifin bütün şagirdləri müəllimin dərsini bərabər öyrənibsə və müəllim onların qiymətləri arasında fərq qoyursa, bu ayrı-seçkilik və zülmdür. Amma müəllimin qiymətlərindəki fərq şagirdlərin dərslə tanışlığından qaynaqlanırsa, problem yoxdur.

Tutaq ki, həm kiçik boltlar, həm də böyük avtomobil təkərləri istehsal edən bir fabrik var.  Özünüzə icazə verirsinizmi ki, bolt və təkər arasındakı fərqə görə fabrikin yaradıcısının zülm etdiyini söyləyəsiniz? Bol və təkərin özünün etiraz etmək hüququ varmı? Şübhəsiz ki, cavab mənfidir. Çünki bir vaxtlar bu ikisinin heç biri yox idi və fabrikin təsisçisi məqsədəuyğun olaraq bu ikisini iki fərqli iş üçün düzəltdi. Burada zülmün bircə forması qalıb. o da təkərin işini boltdan və qaykadan tələb etməyimizdir. Amma hər bir parça bir məqsəd üçün hazırlanırsa və ondan tutumundan başqa bir şey istənməzsə, bu halda heç bir ədalətsizlik təsəvvür edilə bilməz.

  • Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış “İslamın əqidə prinsipləri (Ədalət)” kitabından götürülmüşdür.