2023-2024-cü tədris ili üçün ödənişsiz fakültələrin siyahısı açıqlanıb

2023-2024-cü tədris ili üçün tam dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil proqramları (pulsuz fakültələr) avqustun 15-də təsdiq edilib və dərc olunub.

2023-2024-cü tədris ili üçün Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirinin müavininin Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə proqram maliyyələşdirilməsinin verilməsi qaydalarının və şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında əmrinə iki əlavə daxildir, burada təhsil tam dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən proqramlar verilir.
EDU.ARIS.GE – universitetlərə görə pulsuz adlandırılan fakültələrin siyahısını təqdim edir:

LSI – İvane Cavaxişvili Tbilisi Dövlət Universiteti:

gürcü filologiyası; tarix; arxeologiya; fəlsəfə; İbtidai səviyyədə müəllim hazırlığı üçün inteqrasiya olunmuş təhsil proqramı; riyaziyyat; fizika; kimya; biologiya; iqtisadi.

Gürcüstan Dövlət Texniki Universiteti:

Tikinti; enerji və elektrik mühəndisliyi; memarlıq; riyaziyyat; mühəndislik fizikası; kənd təsərrüfatı texnologiyaları; qida texnologiyası; meşə işləri; kənd təsərrüfatı mühəndisliyi; heyvandarlıq; aqronomluq; torpaq və su ehtiyatları mühəndisliyi; kimya; Maşınqayırma və texnologiya; sənaye mühəndisliyi və texnologiyası; dağ-mədən və geomühəndislik; mühəndis geodeziyası; geologiya; mühəndis təhlükəsizliyi və fövqəladə halların idarə edilməsi; idarəetmə sistemləri, avtomatlaşdırma və sınaq mühəndisliyi; biotibbi mühəndislik; metallurgiya; materialşünaslıq; üzümçülük və oenologiya; davamlı dağ turizmi və qonaqpərvərlik idarəçiliyi; Dağlıq rayonlarda üzvi əkinçilik sistemlərinin idarə edilməsi; təbii təhlükələr, davamlı ətraf mühit və mühafizə; dağ kəndi mühitinin davamlı inkişafı; kimya və biologiya mühəndisliyi; ətraf Mühit mühəndisliyi; rəqəmsal telekommunikasiya sistemləri; nəqliyyat; Mülki mühəndislik.

İlya Dövlət  Universiteti:

Gürcü filologiyası (əsas və əlavə ixtisas); tarix (əsas və əlavə ixtisas); arxeologiya; Fəlsəfə (əsas və əlavə ixtisas); İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə müəllim hazırlığının inteqrasiya olunmuş bakalavr və magistr proqramı (I-VI siniflər); Riyaziyyat (əsas və əlavə ixtisas); Fizika (əsas və əlavə ixtisaslar; Memarlıq; Biologiya (əsas və əlavə ixtisaslar), İnşaat mühəndisliyi (əsas ixtisaslar).

LSI – Suxumi Dövlət Universiteti:
riyaziyyat; kimya; biologiya; fizika; gürcü filologiyası; arxeologiya; tarix; abxaz filologiyası; ibtidai səviyyənin müəllim hazırlığı üçün inteqrasiya olunmuş bakalavr-magistr təhsil proqramı; iqtisadi.

Dövlət tərəfindən yaradılmış aşağıdakı ali təhsil müəssisələri (bundan sonra – ali təhsil müəssisəsi) proqram təminatı almaq hüququna malikdirlər:
a) LSI – İvane Cavaxişvili Tbilisi Dövlət Universiteti 2,524,500,00 lari;
b) Gürcüstan Dövlət Texniki Universiteti 3,966,750,00 lari;
c) İlya Dövlət Universiteti – 900 000,00 lari;
d) Akaki Tsereteli Dövlət Universiteti 2.124.000,00 lari;
f) LSI – Suxumi Dövlət Universiteti 562,500,00 lari;/edu.aris.ge