Bu qan qrupu dünyada cəmi 43 nəfərdədir

Bu qan qrupu dünyada cəmi 43 nəfərdədir

Tibbdə 8 tip qan məlumdur, onlar da öz növbələrində yarımtiplərə bölünür. Lakin dünyada elə bir nadir qan qrupu da var ki, bu qan qrupunun daşıyıcısı olan insanı tapmaq belə müşküldür. Yer kürəsində yalnız 43 adam bu qanın daşıyıcısıdır. Bu qan qrupu klassifikasiya sisteminə daxil deyil. Lakin elmi baxımdan o əvəzsiz və qiymətlidir. Sözügedən qan sahibləri […]