Əsrin sonuna kimi həyat davamlılığı 125-130 ilə çata bilər

Əsrin sonuna kimi həyat davamlılığı 125-130 ilə çata bilər

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Müasir tibbi nailiyyətləri və 110 yaşına çatmış bəzi insanları nəzərə almaqla alimlər özlərinə sual veriblər ki, 2100-cü ildə insan həyatının maksimal müddəti nə qədər ola bilər? Uzunömürlü insanların beynəlxalq məlumatlar bazası əsasında alimlər 2020-ci ildən 2100-cü ilə kimi ABŞ, Kanada, Yaponiya və Avropanın 10 ölkəsi üzrə maksimal ölüm yaşını təyin ediblər. Müasir statistika alətlərindən birini istifadə etməklə alimlər təyin ediblər ki, dünya rekordu olan 122 yaş göstəricisi çox güman ki, geridə qalacaq və insanlardan biri 125-132 yaşına kimi yaşaya biləcək.

    İnsanlardan kiminsə bu əsrdə 124 yaşına kimi yaşayacağı ehtimalı 99%, 127 yaşına kimi yaşayacağı ehtimalı isə 68% təşkil edir. 127 ildən daha çox yaşama da mümkündür. Lakin bu ehtmal daha kiçikdir. Kiminsə 132 yaşına çatacağı ehtimalı 13%-dir. Ondan daha az ehtimal isə kiminsə 135 yaşına kimi yaşamasıdır. Buna baxmayaraq uzunömürlü insanların ortaya çıxacaqları ehtimalı var və bu temp uzunömürlü şəxslərin say artımı üzrə yüksələcək. Bundan əlavə olaraq müəyyən yaşa çatandan sonra ölüm göstəriciləri eyni olur. Başqa sözlə desək, 110 yaşında olan şəxs ilə 114 yaşında olan şəxsin daha 1 il yaşama şansları eynidir.

technote